Oversigt over 
Gasselskabernes samarbejde om drift og teknik 

 

Teknisk Chef Gruppe (TCG)

 

Generelle problemstillinger

 • Forsyningssikkerhed
 • Gaskvalitet
 • Standardisering
 • Tværgående aktiviteter
 • FUD projekter
 • ERFA-udveksling

 

Medlemmer af TCG

 

E-mail til TCG som gruppe

 

TCG's hjemmeside
(her kræves password)

 

 

     
Udvalg for Gasanvendelse og
Installationer (FAU GI)

 

 • Sikkerheds- og miljøforhold
 • Større og mindre installationer
 • Myndighedsforhold
 • Rådgivning
 • Energieffektivitet
 • ERFA-udveksling/information
 • Grundlag for informationsmateriale
 • Teknologiovervågning/opfølgning
 • Normer og standarder
 • Fremme af nye teknologier
 • Gasintegration i fremtidens energisystemer

 

Medlemmer af FAU GI

 

E-mail til FAU GI som gruppe

 

Kommissorium for FAU GI

 

FAU GI's hjemmeside  
(her kræves password)

 

Udvalg for Gas Transport (FAU GT)

 

 • Sikkerheds- og miljøforhold
 • Myndighedsforhold
 • Gasforsyning og ledningsnet
 • Odoranttilsætning
 • ERFA-udveksling/information
 • Normer og standarder
 • Generel teknologiovervågning

 

 

 

Medlemmer af FAU GT

 

E-mail til FAU GT som gruppe

 

Kommissorium for FAU GT

 

FAU GT's hjemmeside  
(her kræves password)

 

 

 

 

 

Udvalg for Gas Måling (FAU GM)

 

 • Gaskvalitet
 • Vedligehold af kontrolmanualer
 • Fællesregional målerkontrol
 • Test af gasmålere, herunder nye målertyper
 • Fjernaflæsning
 • Generel teknologiovervågning
 • Fremtidige krav til målesystemer
 • Myndighedsgrundlag
 • ERFA-udveksling/information
 • Allokering af afregningsbrændværdi

 

Medlemmer af FAU GM

 

E-mail til FAU GM som gruppe

 

Kommissorium for FAU GM

 

Rammer for afprøvning af måleudstyr

 

FAU GM's hjemmeside 
(her kræves password)

 

Til toppen

Tilbage til FAU-startside

 

Opdateret: november 2020/crp